Sunday, October 10, 2010

LARAS BAHASA SAINS

LARAS BAHASA SAINS
         Laras ilmiah, berbahasa moden, bersifat formal dan menidakkan bahasa basahan
         Mempunyai sifat intelektual, saintifik, formal dan objektif berdasarkan kajian dan fakta
         Istilah sains dan teknikal adalah banyak
         Ada istilah pinjaman
         Terdapat banyak penggunaan kata nama dan ragam ayat pasif
         Dibahagikan kepada subbidang seperti laras fizik, biologi, kimia dan teknologi

LARAS BAHASA MEDIA MASSA
         Peranan media massa adalah untuk melapor atau menyampaikan berita dengan bahasa yang paling mudah diterima pendengar dan pembaca
         Laras media massa tidak mementingkan tatabahasa, seperti imbuhan dan kata hubung
         Tiada istilah teknikal dan khusus

LARAS BAHASA SUKAN
         Menyampaikan maklumat kegiatan sukan
         Bahasa adalah ringkas, bersahaja dan jelas
         Ada istilah aktiviti sukan
         Kosa kata mudah difahami 
HEMAWATHY RAVINDERAN